Datacard giới thiệu giải pháp phát hành tức thời tại TPECM Ấn Độ

30/09/2014 00:00

Datacard giới thiệu giải pháp phát hành tức thời tại TPECM Ấn Độ

Datacard cho biết ngày 26/8 đã tham dự Triển lãm và Hội nghị Các nhà cung cấp Công nghệ (TPECM), do Vụ Dịch vụ Tài chính (DFS), thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ tổ chức. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà cung cấp dịch vụ công nghệ để cùng xác định những công nghệ cốt lõi đối với thị trường dịch vụ tài chính.

 

DFS vừa ban hành một chính sách mới - Kế hoạch Tài chính Tổng thể. Chính sách này sẽ đảm bảo khả năng tiếp cận với các dịch vụ tài chính của tất cả các hộ gia đình ở cả khu vực thành thị và nông thôn của Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ tổ chức TPECM là nhằm tìm hiểu thêm về công nghệ hiện có trên thị trường để giúp họ triển khai chương trình mới này. Các yêu cầu về công nghệ bao gồm khả năng tương thích trên thế giới và tuân thủ những tiêu chuẩn có tính chất toàn cầu để đảm bảo thành công.

 

“Giải pháp của chúng tôi cho phép người tiêu dùng ngay lập tức nhận được nhiều loại thẻ thanh toán khác nhau - như thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước, thẻ dập nổi hay thẻ phẳng, thẻ từ, thẻ thông minh tiếp xúc hoặc không tiếp xúc - tại các chi nhánh ngân hàng địa phương hoặc tại các ki-ốt tự phục vụ”, GĐĐH Khu vực Nam Á của Datacard, Rajiv Singh khẳng định.

 

(Datacard)