Giải pháp phát hành thẻ phân tán

12/01/2018 15:41

Luôn được đánh giá cao bởi tính linh hoạt, giải pháp phát hành thẻ phân tán/tại của MK Group chỗ sẽ cung cấp các Thiết bị - Giải pháp cá thể hóa thẻ để bàn cho các Doanh nghiệp và tổ chức Tài Chính, để phục vụ theo yêu cầu của Khách hàng nhằm đảm bảo những lợi ích mạnh mẽ thu được từ Chương trình Thẻ của Khách hàng.

Một số lợi ích có thể mang lại từ việc áp dụng Giải pháp phát hành thẻ :
- Tăng khả năng sử dụng thẻ
- Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng đối với thẻ tài chính được cá thể hóa
- Xây dựng thương hiệu
- Tạo ra nguồn thu nhập mới
- Củng cố khách hàng trung thành
- Thu hút khách hàng mới

Các thiết bị phát hành thẻ ngay tại chỗ cần thiết:
- Máy in thẻ nhựa Datacard® SD260 / Datacard® SD360
- Máy in thẻ Datacard® SP25 Plus / Datacard® SP75 Plus
- Máy in thẻ Datacard® FP65i
- Máy in thẻ Datacard® SR200 | Datacard® SR300

Các thiết bị cá thẻ hóa thẻ để bàn, nhỏ gọn:
- Máy dập nổi thẻ nhựa và cá thể hóa thẻ Datacard® CE870
- Máy cá thể hóa thẻ Datacard® DC280P
- Máy cá thể hóa thẻ Datacard® 150i

Các dịch vụ hỗ trợ đi kèm khác:

-Các phần mềm cá thể hóa thẻ
- Vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế: mực in thẻ từ
- Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật.

Mọi thắc mắc về thông tin liên quan đến chương trình cung cấp giải pháp phát hành thẻ phân tán tại chỗ của chúng tôi xin vui lòng liên hệ.