Giải pháp phát hành thẻ tập trung

12/01/2018 15:28

Cùng đối tác Datacard, MK Group cung cấp những Hệ thống phát hành thẻ tập trung Công suất lớn và Tập trung, giúp hiện thực hóa việc phát hành thẻ trên cùng một hệ thống.

Nhờ cấu hình module hóa, các tổ chức có thể tự xây dựng một hệ thống phát hành thẻ đáp ứng tối ưu các yêu cầu khác biệt của từng chương trình thẻ, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao tính hiệu quả của chương trình Thẻ.

Là tâm điểm cho mọi chương trình phát hành thẻ lớn trên toàn thế giới nhờ việc đặt ra những mốc chuẩn cho tốc độ sản xuất, chất lượng thẻ, thời gian và chi phí trên mỗi thẻ, giải pháp đồng bộ của MK Group góp phần phát huy thế mạnh trong các chương trình thẻ cho hàng loạt các mảng thị trường như tài chính, thẻ nhận dạng chính phủ, thẻ thành viên, thẻ bán lẻ và quà tặng, thẻ giao thông hay thẻ viễn thông.

Giải pháp gồm:
> Hệ thống phát hành thẻ Công suất lớn Datacard® MX6100TM và Datacard® MX2100TM
> Hệ thống phát hành thẻ Tầm trung Datacard® MX1100TM
> Các phần mềm cá thể hóa thẻ đi kèm
> Các Hệ thống Kiểm soát– Đóng gói Thẻ và PIN Mailer
> Vật tư tiêu hao và Phụ tùng thay thế
> Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật