Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ghé thăm gian hàng của MK Group tại ICT Summit 2018

17/07/2018 15:28

Vào ngày 18/07/2018, MK Group đã tham gia sự kiện Diễn đàn cấp cao CNTT - TT Việt Nam (ICT Summit) 2018 được tổ chức tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội.

Diễn đàn năm nay tập trung thảo luận về Xây dựng Chính phủ số kiến tạo, hành động, minh bạch và quản lý hiệu quả; cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, cấp độ cao cho người dân, doanh nghiệp; Nhận diện đặc thù khác biệt của kinh tế số; hun đúc khát vọng xây dựng Việt Nam và thái độ ứng xử cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm, chấp nhận rủi ro và tạo dựng hệ sinh thái, môi trường thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các mô thức kinh doanh mới; Xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn cho xây dựng Chính phủ số và phát triển kinh tế – xã hội số trong xu thế CMCN lần thứ 4.

Trong hội thảo đã diễn ra 3 toạ đàm với các chuyên đề bao gồm:

  • - Chuyên đề 1: “Chính phủ số”/Quản trị thông minh Hạ tầng dữ liệu cho phát triển kinh tế xã hội (VPCP)
  • - Chuyên đề 2: “Kinh tế số”
  • - Chuyên đề 3: “Hạ tầng số”

Tại Diễn đàn lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra chỉ đạo: "Hội nghị lần này là hội nghị hành động, trước hết là xây dựng thành công chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số ở Việt Nam". Đồng thời, Thủ tướng thông báo việc thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Thủ tướng sẽ là Chủ tịch Ủy ban, trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử. Các thành viên Ủy ban, ngoài Phó thủ tướng và Bộ trưởng các bộ liên quan tới các nhiệm vụ trọng yếu trong xây dựng Chính phủ điện tử, còn có sự tham gia của đại diện cho khu vực tư nhân để tăng cường và bảo đảm cơ chế hợp tác công - tư chặt chẽ trong tiến trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, tại Diễn đàn lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghé thăm gian hàng của MK Group và có những lời khen dành cho Giải pháp thẻ vé điện tử của MK Group và nhấn mạnh rằng cần phải triển khai giải pháp này ngay lập tức tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ Tướng cũng đánh giá cao về ứng dụng thiêt thực mà các Giải pháp xác thực bảo mật Keypass và Giải pháp phát hành thẻ ngay lập tức của MK Group dành cho Ngành Ngân hàng.

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc với chiếc thẻ in hình Thủ Tướng được phát hành ngay tại gian hàng MK Group bằng Giải pháp phát hành thẻ ngay lập tức của MK (trái) và trải nghiệm Giải pháp thẻ vé điện tử MK (phải)