MK GROUP TỔ CHỨC HỘI THẢO “THẺ CHIP CHUẨN NỘI ĐỊA VCCS – CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG & GIA TĂNG GIÁ TRỊ”

05/12/2019 15:11

Sáng ngày 11/12/2019 tại Khách sạn Melia, Hà Nội và sáng ngày 12/12/2019 tại Khách sạn Pullman, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (MK Group) sẽ tổ chức Hội thảo “Thẻ Chip chuẩn nội địa VCCS – Chuyển đổi thành công & Gia tăng giá trị” dành cho các tổ chức Ngân hàng Việt Nam với mong muốn giúp các tổ chức này thực hiện thành công việc chuyển đổi sang thẻ Chip chuẩn nội địa theo Thông tư số 41 do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 28/12/2018.

Theo lộ trình này, đối với tổ chức thanh toán thẻ: Đến ngày 31/12/2020: 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm báng hàng đang hoạt động tại Việt nam của TCTTT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Và đối với tổ chức phát hành thẻ: Theo yêu cầu của NHNN, trong năm 2019, các ngân hàng phải chuyển đổi ít nhất 30% số thẻ từ sáng thẻ chip nội địa, và hạn chót cho việc chuyển đổi hoàn toàn sang công nghệ thẻ chip là cuối năm 2021.

Nhằm giúp các ngân hàng vượt qua những áp lực về thời gian và thách thức về nguồn lực đối với các ngân hàng, Hội thảo “THẺ CHIP CHUẨN NỘI ĐỊA VCCS – CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG & GIA TĂNG GIÁ TRỊ” sẽ tập trung vào năm nội dung chính gồm:

  • Làm thế nào để giúp các Ngân hàng chuyển đổi thành công sang thẻ Chip VCCS;
  • Giới thiệu những giải pháp chuyển đổi và phát hành thẻ linh hoạt theo nhu cầu và ngân sách của mỗi ngân hàng;
  • An toàn bảo mật dữ liệu trong quá trình chuyển đổi và phát hành thẻ;
  • Những giá trị gia tăng của Hệ sinh thái toàn diện cho thẻ Chip VCCS
  • Vì sao nên lựa chọn MK trong lộ trình chuyển đổi sang thẻ Chip VCCS.

Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong việc phát hành – nghiên cứu và phát triển các ứng dụng cho Thẻ thông minh trong các lĩnh vực thanh toán, định danh, xác thực bảo mật, cùng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hiện đại đạt các chứng chỉ của các tổ chức thẻ quốc tế gồm VISA, MasterCard, JCB, UPI và NAPAS về cá thể hóa thẻ tài chính, MK Group hy vọng Hội thảo sẽ phần nào giúp các Quý Ngân hàng không chỉ thực hiện chuyển đổi thành công theo đúng Lộ trình của NHNN mà còn giúp Gắn kết khách hàng – Thúc đẩy doanh thu.

 

Thông tin chi tiết về sự kiện xin vui lòng liên hệ:

Phòng Marketing & PR MK Group

Email: marketing@mkgroup.com.vn    Tel: (024) 6266 2703 (ext: 513)