Mỹ: Phần lớn doanh nghiệp bán lẻ nhỏ chưa sẵn sàng chuyển đổi sang chuẩn EMV

18/09/2015 00:00

Báo cáo cho biết chưa tới một nửa (49%) tổng số doanh nghiệp bán lẻ nhỏ có thiết bị POS ý thức được thời điểm chuyển đổi trách nhiệm pháp lý vào tháng 10/2015.

Hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ nhỏ tại Mỹ đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho các giao dịch thanh toán thông qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ gắn chip, hiện chỉ có 31% trong số các doanh nghiệp này sở hữu các hệ thống tương thích với công nghệ thẻ chip EMV, theo báo cáo của ngân hàng Well Fargo.

Báo cáo cho biết chưa tới một nửa (49%) tổng số doanh nghiệp bán lẻ nhỏ có thiết bị POS ý thức được thời điểm chuyển đổi trách nhiệm pháp lý vào tháng 10/2015. Theo quy định, kể từ ngày 01/10/2015, các nhà bán lẻ và đơn vị kinh doanh không có hệ thống POS tương thích với chuẩn EMV sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những giao dịch gian lận thông qua POS.

29% chủ doanh nghiệp có ý định chuyển đổi hệ thống POS theo chuẩn EMV trước thời hạn quy định, nhưng cũng có 21% không có ý định nâng cấp thiết bị. Những lý do phổ biến nhất mà các doanh nghiệp này đưa ra là: không muốn chi trả cho các chi phí liên quan; không quan tâm đến quy định chuyển đổi trách nhiệm pháp lý; không tin rằng công nghệ EMV sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

(Mobile Payments Today)