Ngày CNTT-TT Nhật Bản 2015 - Japan ICT Day 2015

12/10/2015 00:00

MK Group cung cấp giải pháp Phát hành và Ứng dụng Thẻ | Thẻ thông minh

Từ ngày 14 – 15/10, sẽ diễn ra sự kiện Ngày CNNT - TT Nhật Bản - Japan ICT Day 2015 tại Tp. Hồ Chí Minh với các hoạt động: Hội nghị, giao thương kết nối kinh doanh, triển lãm, thăm doanh nghiệp và tổ chức lien quan. Chủ đề chính của hội nghị là“Hợp tác trong phát triển ứng dụng IoT cho hạ tầng xã hội và gia công phần mềm và dịch vụ” (Collaboration on IoT Applications for Social - Infrastructure and Offshore Business). Dự kiến 250 đại biểu là các doanh nghiệp, tổ chức CNTT, ứng dụng CNTT, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại và hợp tác hai nước Việt – Nhật sẽ tham gia sự kiện.Japan ICT Day đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng của ngành CNTT hai nước, được bảo trợ bởi Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (MIC), Tổ chức xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO), sự hỗ trợ và phối hợp tổ chức của Hiệp hội dịch vụ CNTT Nhật Bản (JISA), Hiệp hội phần mềm Nhật Bản (NSA), Hiệp hội Phần mềm nhúng Nhật Bản (JASA), Hội Doanh nhân Nhật Bản (JBA)…

MK Smart vinh dự là nhà tài trợ thẻ chính thức cho sự kiện lần này.