email HỖ TRỢ marketing@mkgroup.com.vn
Hotline Hà Nội (+84) 903 481 456
Hotline TP.HCM (+84) 988 476 756
0

ORIZON: Giải pháp bảo mật không gian dữ liệu chia sẻ

15/01/2020 15:50

Để đảm bảo tính bảo mật của môi trường người dùng và không gian chia sẻ dữ liệu trong Mã hóa đám mây của không gian đồng bộ người dùng, Orizon tự động mã hóa và giải mã các tập tài liệu và các tệp được đồng bộ hóa với dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến, mà không cần tương tác nào của người dùng.

Bảo mật dữ liệu cho trang lưu trữ

Dữ liệu vẫn được mã hóa liên tục khi di chuyển và khi được lưu trữ trên Đám mây, điều này đảm bảo tính bảo mật cho bên thứ ba và giảm rủi ro trong trường hợp xảy ra sự cố với trang lưu trữ.

Quản trị mã hóa

Orizon áp dụng các chính sách bảo mật được tùy chỉnh bởi công ty: phạm vi mã hóa, lựa chọn khóa truy cập, phục hồi/…

Mã hóa không gian hợp tác

Các dịch vụ lưu trữ trực tuyến mới cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ trong nội bộ và với bên ngoài.

Orizon cho phép kết hợp tính linh hoạt của những dịch vụ này với các mức bảo mật theo yêu cầu của các công ty.

Quản lý quyền được biết

Nhờ vào sự khác biệt giữa khóa của người dùng, Orizon cung cấp khả năng quản lý quyền được biết (phân vùng mật mã) trong không gian được mã hóa.

Phần mềm miễn phí cho người dùng bên ngoài

Để cho phép người dùng có thể làm việc với các liên hệ bên ngoài trong không gian hợp tác được mã hóa, Prim’X đã tạo ra một phiên bản miễn phí và đa năng dành cho mọi người chính là Orizon Guest.

CHỨC NĂNG CHÍNH

  • Mã hóa tài liệu được đồng bộ hóa của người dùng
  • Mã hóa host lưu trữ nội bộ
  • Mã hóa tệp được lưu trong tài khoản Cloud
  • Mã hóa chia sẻ bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Sẵn sàng cho Windows, MacOS, Linux, iOS và Android
  • Xác thực bằng mật khẩu hoặc chứng chỉ
  • Thẻ thông minh và token: hỗ trợ cho phần lớn mô hình các nhà sản xuất
  • Mã hóa tiên tiến: thuật toán, cơ chế, tiêu chuẩn.