email HỖ TRỢ marketing@mkgroup.com.vn
Hotline Hà Nội (+84) 903 481 456
Hotline TP.HCM (+84) 988 476 756
0

ZONEPOINT: Giải pháp bảo mật các dữ liệu chia sẻ trên MS SharePoint™ copy

15/01/2020 15:47

ZonePoint dựa trên nguyên lý an toàn tried-and-tested: Không có dữ liệu không được mã hóa trên server, không có khóa mở lưu trên IS hoặc di chuyển trên hệ thống: tất cả các nghiệp vụ đều được thực hiện trên máy trạm với khóa của người dùng

Mã hóa các thông tin lưu trữ

Dữ liệu liên tục được mã hóa trên SharePoint portals. 
Không lúc nào dữ liệu tồn tại ở dạng không mã hóa trên server. Dữ liệu được mã hóa và giải mã trên máy trạm với khóa của người dùng.

Đảm bảo an toàn các thông tin chia sẻ

ZonePoint cung cấp khả năng phân vùng mã hóa giữa người dùng, nhóm người dùng hoặc các phòng ban( quản lý Quyền được biết). 

Sự bảo mật các thông tin chia sẻ được đảm bảo trong nội bộ cũng như đối tác bên ngoài.

Bảo mật thông tin cho Operator

Với ZonePoint, việc sử dụng SharePoint server trên Cloud sẽ tránh được mọi rủi ro thất thoát hoặc bảo mật.

Do dữ liệu luôn ở trạng thái mã hóa trên server nên đảm bảo được tính bảo mật của thông tin cho operators, ZP  trở thành một công cụ không thể thiếu cho các dự án liên kết với bên ngoài. Doanh nghiệp có thể tự do tìm thuê server của bên Thứ Ba theo hình thức đặt tại chỗ(in house) hoặc bên ngoài.

Chủ doanh nghiệp kiểm soát quản trị việc Mã hóa

Việc quản trị dữ liệu Mã hóa theo phân vùng đảm bảo rằng bất cứ tài liệu nào lưu trên Thư viện do Doanh nghiệp quản lý đều được mã hóa một cách tự động theo chính sách của Công ty. Zonepoint cho phép Nhân viên quản lý Ứng dụng hoặc An ninh điều phối chính sách Mã hóa của mình từ máy trạm của họ. Họ có thể ủy quyền một số công việc cho những người có thẩm quyền khác.

Dễ dàng tích hợp, không yêu cầu triển cài đặt

ZonePoint hoạt động không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào trên máy người dùng. Một browser plug-in tải từ server về cho phép xác thực và mã hóa/Giải mã. Đặc tính này làm cho Zonepoint đặc biệt phù hợp với các công ty có nhu cầu chia sẻ dữ liệu với thế giới bên ngoài.

CHỨC NĂNG CHÍNH

ZonePoint dựa trên nguyên lý an toàn tried-and-tested: Không có dữ liệu không mã hóa trên server, không có khóa mở lưu trên IS hoặc di chuyển trên hệ thống. tất cả các nghiệp vụ đều được thực hiện trên máy trạm với khóa của người dùng

  • Truy cập thông qua Windows Explorer (Webdav) hoặc web browser
  • Lưu trữ hoặc lấy lại dữ liệu mã hóa hoàn toàn trong suốt đối với người dung
  • Xác thực thông qua Chứng thực X509 hoặc mật khẩu
  • Cơ chế khôi phục cho doanh nghiệp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

  • Servers: SharePoint 2016, 2013, 2010 and 2007.
  • Hỗ trợ browsers: IE 7+, Firefox 10+, Chrome 10+.
  • Thuật toán: AES (128 à 256 bits) et RSA (1024 à 4096 bits).
  • Công nghệ: PKCS#1, PKCS#5, PKCS#11, X509 technologies, PKIx compatible.
  • Mobile app:ZoneMobile on iOS and Android.