Máy chủ không hỗ trợ hàm GD cần thiết để xử lý loại ảnh này.

Phần lớn hoạt động tấn công mạng máy tính của Ấn Độ khởi nguồn từ Pakistan và Trung Quốc - MK GROUP

Phần lớn hoạt động tấn công mạng máy tính của Ấn Độ khởi nguồn từ Pakistan và Trung Quốc

24/09/2015 00:00

Phần lớn hoạt động tấn công mạng máy tính của Ấn Độ khởi nguồn từ Pakistan và Trung Quốc, Bangladesh và Mỹ

Bộ trưởng Truyền thông và CNTT Ấn Độ, Ravi Shankar Prasad khẳng định tội phạm mạng tại Pakistan, Trung Quốc, Bangladesh và Mỹ phần lớn liên quan tới hoạt động thâm nhập và tấn công vào hệ thống máy tính của các cơ quan, tổ chức của nước này.

“Qua quá trình nghiên cứu và phân tích, chúng tôi khẳng định rằng Mỹ, Châu Âu, Pakistan, Trung Quốc, Bangladesh, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Morocco, Saudi Arabia, Algeria và the UAE thường là những nơi khởi nguồn của các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống máy tính của Ấn Độ”, Bộ trưởng Ravi Shankar Prasad cho biết.

(Times of India)