Lĩnh vực hoạt động

"MK Group luôn nỗ lực đổi mới không ngừng và cam kết tận tụy phục vụ khách hàng"

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Giải pháp phát hành thẻ (ATM, EMV, thanh toán nội địa, thẻ cào) Sản xuất thẻ - Biểu mẫu vi tính (hóa đơn VAT/ATM/POS) & Dịch vụ gửi thư trực tiếp Giải pháp Kiểm soát - Phân loại – Đóng gói – Gửi thẻ Giải pháp phát hành mã PIN Giải pháp xác thực bảo mật OTP/PKI/sinh trắc học MoC Dịch vụ cá thể hóa và thiết kế Thẻ Giải pháp ví điện tử Hệ thống kiosk tự động Dịch vụ giá trị gia tăng
doanh nghiệp
Giải pháp phát hành thẻ nhân viên Sản xuất thẻ: Thẻ khách hàng thân thiết/VIP, Thẻ trả trước, quà tặng, cào, chìa khóa. Sản xuất biểu mẫu vi tính liên tục: hóa đơn VAT, POS Giải pháp kiểm soát ra vào/cổng điện tử Giải pháp xác thực bảo mật OTP/PKI/sinh trắc học MoC Giải pháp quản lý bán lẻ EZStore Hệ thống kiosk tự động Dịch vụ giá trị gia tăng
Chính chủ
Giải pháp phát hành thẻ ID bảo mật (CMT, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm) Giải pháp Cá thể hóa – Phát hành – Phân loại – Đóng gói thẻ Hệ thống thanh toán/phân phối phúc lợi Chính phủ Giải pháp kiểm soát ra vào/cổng điện tử Giải pháp xác thực bảo mật OTP/PKI/sinh trắc học MoC Giải pháp ví điện tử Hệ thống kiosk tự động Dịch vụ giá trị gia tăng
VIỄN THÔNG
Sản xuất thẻ: SIM/RUIM, trả trước, thẻ cào Dịch vụ cá thể hóa và thiết kế Thẻ Giải pháp xác thực bảo mật OTP/PKI/sinh trắc học MoC Giải pháp quản lý bán lẻ EZStore Giải pháp ví điện tử Hệ thống kiosk tự động Dịch vụ giá trị gia tăng
Vận chuyển
Giải pháp phát hành thẻ ID bảo mật (CMT, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm) Giải pháp Cá thể hóa – Phát hành – Phân loại – Đóng gói thẻ Hệ thống thanh toán/phân phối phúc lợi Chính phủ Giải pháp kiểm soát ra vào/cổng điện tử Giải pháp xác thực bảo mật OTP/PKI/sinh trắc học MoC Giải pháp ví điện tử Hệ thống kiosk tự động Dịch vụ giá trị gia tăng