NGÀNH Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

04/01/2018 16:43

Hoạt động kiểm soát ra vào, quản lý và điều hành hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe hiện nay đang có những ảnh hưởng tích cực và thay đổi rõ rệt, nâng cao chất lượng khám chữa và giảm tải được nhiều bất cập tồn tại nhiều năm. Điều đó là nhờ đóng góp không nhỏ của các ứng dụng giải pháp quản lý hiện đại, ứng dụng thẻ quản lý con người và khu vực, quản lý thông tin dữ liệu mà đơn vị cung cấp đi tiên phong như Mk Group đồng hành cung cấp

Apecsoft Asia

Ứng dụng công nghệ cao, sử dung thẻ, và thẻ thông minh đang dần chứng tỏ tầm ảnh hưởng hiệu quả rõ rệt tới các mặt của đời sống xã hội, Đối với hoạt động của ngành y tế và chăm sóc sức khỏe, có thể nhận thấy vô số tiện ích và giải pháp thiết thực cho các vấn đề bất cập trong quản lý hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe hiện nay: Quản lý thông tin dữ liệu Y Bác sỹ, bệnh nhân, lịch làm việc giao ca theo trách nhiệm phân công, Quản lý hệ thống máy móc, hoạt động xuyên suốt đảm báo chất lượng và quy định an toàn cho cả hệ thông, quản lý thanh toán viện phí nhanh chóng chính xác..v.v.

Tất cả nhằm hướng tới nhưng mục tiêu chính:

> Đảm bảo một môi trường làm việc và điều trị hiện đại an toàn cho nhân viên và bệnh nhân

> Kiểm soát nghiêm ngặt quy chuẩn việc tiếp cận tới các phòng thí nghiệm và các khu vực hạn chế gây nguy hiểm

> Kiểm soát ra vào chặt chẽ, ghi dữ liệu chấm công và điểm danh các nhân viên bảo đảm trách nhiệm phân công

> Cải thiện tính tương tác giữa bệnh nhân – nhà cung cấp dịch vụ: Tiết kiệm thời gian, lưu trữ thông tin lâu dài, tính minh bạch giá dịch vụ.

> Quản lý và kiểm soát chính xác kho bãi.

> Tạo dựng một hình ảnh chất lượng đối với các bệnh nhân và nhà đầu tư.

Việc áp dụng và cải cách thành công các phương pháp quản lý truyền thống bằng các ứng dụng công nghê thẻ, giải pháp công nghệ cao mà các cơ sở Y tế, chăm sóc sức khỏe hiện nay đang thực hiện có sự góp mặt của các sản phẩm chất lượng và đạt tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn MK Group: