email HỖ TRỢ marketing@mkgroup.com.vn
Hotline Hà Nội (+84) 903 481 456
Hotline TP.HCM (+84) 988 476 756
0
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 158 - THÁNG 6 - Máy in thẻ nhựa, máy dập nổi, đầu đọc thẻ nhựa

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 158 - THÁNG 6/2024

Trân trọng kính mời Quý độc giả đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 158 với những tin tức mới và hữu ích trong ngành công nghiệp thẻ thông minh, xác thực bảo mật cũng như các thông tin về xu hướng công nghệ khác.

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 157 - 012024 - Máy in thẻ nhựa, máy dập nổi, đầu đọc thẻ nhựa

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 157 - THÁNG 1/2024

Trân trọng kính mời Quý độc giả đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 157 với những tin tức mới và hữu ích trong ngành công nghiệp thẻ thông minh, xác thực bảo mật cũng như các thông tin về xu hướng công nghệ khác.

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 156 - THÁNG 11 - Máy in thẻ nhựa, máy dập nổi, đầu đọc thẻ nhựa

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 156 - THÁNG 11/2023

Trân trọng kính mời Quý độc giả đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 156 với những tin tức mới và hữu ích trong ngành công nghiệp thẻ thông minh, xác thực bảo mật cũng như các thông tin về xu hướng công nghệ khác.

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 155 - Máy in thẻ nhựa, máy dập nổi, đầu đọc thẻ nhựa

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 155 - THÁNG 10/2023

Trân trọng kính mời Quý độc giả đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 155 với những tin tức mới và hữu ích trong ngành công nghiệp thẻ thông minh, xác thực bảo mật cũng như các thông tin về xu hướng công nghệ khác.

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 154 - THÁNG 9 - Máy in thẻ nhựa, máy dập nổi, đầu đọc thẻ nhựa

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 154 - THÁNG 9/2023

Mời quý độc giả đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 154 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 153 - THÁNG 6 - Máy in thẻ nhựa, máy dập nổi, đầu đọc thẻ nhựa

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 153 - THÁNG 6/2023

Mời quý độc giả đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 153 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 152 - THÁNG 5 - Máy in thẻ nhựa, máy dập nổi, đầu đọc thẻ nhựa

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 152 - THÁNG 5/2023

Mời quý độc giả đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 152 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 151 - THÁNG 4 - Máy in thẻ nhựa, máy dập nổi, đầu đọc thẻ nhựa

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 151 - THÁNG 4/2023

Mời quý độc giả đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 151 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 150 - THÁNG 3 - Máy in thẻ nhựa, máy dập nổi, đầu đọc thẻ nhựa

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 150 - THÁNG 3/2023

Mời quý độc giả đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 150 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết