Cần phổ biến hơn nữa thanh toán không dùng tiền mặt - MK

Cần phổ biến hơn nữa thanh toán không dùng tiền mặt

MK Group cung cấp giải pháp Phát hành & Ứng dụng Thẻ | Thẻ thông minh

Xem chi tiết
MK Group tham gia và tài trợ cho sự kiện Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2015 - MK

MK Group tham gia và tài trợ cho sự kiện Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2015

MK Group cung cấp giải pháp Phát hành & Ứng dụng Thẻ | Thẻ thông minh

Xem chi tiết
MK Smart xếp hạng 26 trong tổng số 40 DN CNTT hàng đầu Việt Nam - MK

MK Smart xếp hạng 26 trong tổng số 40 DN CNTT hàng đầu Việt Nam

MK Group cung cấp giải pháp Phát hành & Ứng dụng Thẻ | Thẻ thông minh

Xem chi tiết
TP.HCM đề xuất quản lý thuê bao di động trả trước như trả sau - MK

TP.HCM đề xuất quản lý thuê bao di động trả trước như trả sau

MK Group cung cấp các giải pháp Phát hành và Ứng dụng Thẻ | Thẻ thông minh

Xem chi tiết
Doanh nghiệp Mỹ mất 15 triệu USD mỗi năm vì tội phạm mạng - MK

Doanh nghiệp Mỹ mất 15 triệu USD mỗi năm vì tội phạm mạng

MK Group cung cấp giải pháp Phát hành và Ứng dụng Thẻ | Thẻ thông minh

Xem chi tiết
Ngày CNTT-TT Nhật Bản 2015 - Japan ICT Day 2015 - MK

Ngày CNTT-TT Nhật Bản 2015 - Japan ICT Day 2015

MK Group cung cấp giải pháp Phát hành và Ứng dụng Thẻ | Thẻ thông minh

Xem chi tiết
Ấn Độ tham gia tổ chức Better Than Cash Alliance - MK

Ấn Độ tham gia tổ chức Better Than Cash Alliance

MK Group cung cấp giải pháp Phát hành và Ứng dụng Thẻ

Xem chi tiết
Những thay đổi lớn trong lĩnh vực thẻ ghi nợ ở Mỹ - MK

Những thay đổi lớn trong lĩnh vực thẻ ghi nợ ở Mỹ

MK Group cung cấp giải pháp Phát hành và Ứng dụng Thẻ | Thẻ thông minh

Xem chi tiết
Số liệu thống kê, những thách thức và cơ hội đối với m-money năm 2015 - MK

Số liệu thống kê, những thách thức và cơ hội đối với m-money năm 2015

MK Group cung cấp giải pháp Phát hành & Ứng dụng Thẻ | Thẻ thông minh

Xem chi tiết